Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Session 1 Regional: Canton vs Union City (G). Hydro vs Waukomis (B)